Business Intelligence

Een andere kijk op je organisatie

In elke onderneming vind je grote hoeveelheden gegevens. In databases, spreadsheets, ERP/CRM systemen en andere servers.

Maar die gegevens worden vaak niet optimaal gebruikt om inzicht te krijgen in de performance van je bedrijf. Vaak zitten medewerkers te veel tijd in spreadsheets of andere documenten bij elkaar te zoeken om soep te maken van al deze data-brij.

Statusboards zijn een efficiënte manier om deze onontgonnen kennis zichtbaar te maken.

Wat zijn statusboards?

Statusboards zijn business intelligence dashboards die live inzicht geven in je bedrijfsperformance, behalen van gestelde doelen of zelfs als extra power-boost voor de motivatie van je team.

Wat krijg je van ons?

We leveren turn-key oplossingen. Met ander woorden, wij regelen het gehele traject — van de analyse, informatieontsluiting, tot de hardwareinstallatie en het remote beheer van de dashboards.

Na een analyse van de bedrijfsactiviteiten en -prioriteiten leveren wij je een complete set van software (eventueel met server) die nauwkeurig op jouw bedrijf is afgestemd. Wij zorgen voor de installatie en invulling, zodat je organisatie direct aan de slag kan.

Statusboards smaken - business intelligence

Zijn statusboards geschikt voor jouw organisatie?

Wat zijn de symptomen?

  • We weten te laat of we onze doelstellingen bereiken
  • Onze klanten krijgen niet het niveau van dienstverlening, dat wijzelf ambiëren
  • We worden gemanaged door het werkaanbod in plaats van andersom
  • We hebben moeite onze teams optimaal te motiveren

Wat is het resultaat?

  • Verbeterde klanttevredenheid
  • Efficiency verbetering van 10 tot 50 procent
  • Verbeterde interne communicatie
  • Verhoogde motivatie en tevredenheid bij medewerkers

Kies je smaak

1. Informerende statusboards

Inzicht in je bedrijf. Direct weten hoeveel producten er vandaag zijn verkocht. Of trends die ontstaan in je bedrijfsprocessen en visueel vergelijkingen maken tussen verschillende kengetallen.

2. Prioriterende statusboards

Met prioriterende statusboards zorgen we ervoor dat acties hand in hand gaan met gemaakte (complexe) klantafspraken en gestelde doelen, met name de beschikbaarheid van de geleverde diensten en producten.

3. Motiverende statusboards

Verbeter de prestaties van je team, door game-incentives toe te voegen aan de organisatie en teams. Door middels van virtuele uitdagingen, levels, tokens, badges en leaderboards kunnen we de prestaties onder de streep verhogen.