De Aanpak van InnovatieVersnellers

Onze aanpak

InnovatieVersnellers heeft een unieke aanpak ontwikkeld die organisaties in staat stelt om - je raadt het al - sneller te innoveren.

In het kort is de IV-aanpak een manier om snel een werkend software prototype te genereren op basis van de richting en invulling die de organisatie voor ogen heeft. Met dit prototype kan de organisatie direct aan de slag. Want alleen echte resultaten leveren waardevolle discussies.

RICHTEN

Allereerst moet jij in de rode cirkel de richting bepalen van jouw idee of business model. Wat is de USP, waar zit de winst en wie zijn je klanten?

 1. Waarde propositie - Waar zit de waarde in jouw product of dienst?
 2. Verkoopkanalen - Via welke kanalen wil je je product of dienst verkopen?
 3. Verdienmodel - Hoe maak je winst met je product of dienst?
 4. Klantrelaties - Wie zijn je klanten voor jouw product/dienst?
 5. Kernactiviteiten - Welke activiteiten zijn nodig om jouw product of dienst te leveren?

INRICHTEN

In de groene cirkel gaan wij samen met jou het concept dieper uitwerken. We gaan kijken hoe we het concept kunnen inrichten en wat de reikwijdte is.

 1. Processen - Welke processen moeten met welk resultaat uitgevoerd worden?
 2. Triggers en sturing - Wanneer en hoe worden deze processen gestart en gestuurd?
 3. Uitstraling - Wat vinden jouw ideale klanten aantrekkelijk en belangrijk?
 4. Rollen - Welke rollen spelen binnen het concept en welke kenmerken hebben ze?
 5. Informatiebehoefte - Welke informatie is nodig en welke informatie is essentieel?
 6. Scharnierpunten - Hoe worden nieuwe processen gelinkt aan de bestaande (handmatige) processen?

VERRICHTEN

In de paarse cirkel duikt IV de techniek in en gaat al deze informatie omzetten naar een UX model en een data- en procesmodel.

 1. Informatiemodel - Welke informatie wordt gecommuniceerd binnen het concept of businessmodel?
 2. Rol/gegevensrelatie - Wie of welke rol heeft toegang tot welke informatie?
 3. Functies - Welke verschillende functies onderkennen we binnen de processen?
 4. Gebruikersgemak - Hoe kan een gebruikers een functie het meest efficiënt uitvoeren?
 5. Gegevens - Welke gegevens kunnen of moeten we (her)gebruiken vanuit andere systemen?

PROTOTYPING

De laatste stap is het genereren van het prototype. We nemen alle informatie van de voorgaande stappen en gebruiken deze als invoer voor onze AI prototype-generator. Het resultaat hiervan is een werkend webbased opinionated informatiesysteem. Een systeem dat gebruikt kan worden als:

 • Toetsmoment van het businessmodel
 • Nauwkeurige functionele specificaties voor een derde partij.
 • Verdere ontwikkeling voor een production-ready systeem.
 • Concept om management of gebruikers te overtuigen of te enthousiasmeren.
 • Simulatiemodel om praktijkervaring op te doen

We zien dat alle vier de lagen een uitwerking hebben op elkaar. De output van de ene laag is input voor de volgende laag, maar ook omgekeerd. Op deze manier kunnen we op elke moment het concept beter definiëren, bijsturen en bijschaven.

De Aanpak van InnovatieVersnellers


Voorwaarden voor een geslaagde aanpak

Onze aanpak heeft de grootste kans van slagen als:

 • Het idee of concept een IT ondergrond nodig heeft.
 • We met maximaal vier mensen uit de organisatie aan de slag gaan.
 • Minstens één het mandaat heeft om beslissingen te nemen over de uitwerking van het idee.
 • De organisatie meer doelgericht wil gaan werken.
 • De verantwoordelijkheid altijd eenduidig toe te wijzen is en bij voorkeur aan individuen.
 • Er mensen bij betrokken zijn met een verschillende achtergrond en ervaring.
 • Men inziet dat snelle beslissingen beter zijn dan lange discussies.

Kenmerken van de IV-aanpak

 • Wijzigingen kunnen snel gerealiseerd worden.
 • Discussies zijn op basis van concrete voorbeelden en duren daarom véél korter.
 • Iedereen kan aan de slag met het concept en op basis daarvan de volgende stap zetten.
 • De snelheid van innoveren gaat significant omhoog.
 • Met collega's concreet & creatief bezig zijn het concept vorm te geven.
 • Geen tijdverspilling doordat theoretische papieren analyses achteraf niet juist blijken.

Lees meer over wat we doen