Blockchain

Coöperatie in de nieuwe decentrale wereld.

Er is een nieuwe technologie uitgevonden die ons in staat stelt eenvoudig en veilig transacties uit te voeren op het internet, zonder centrale partij die dit faciliteert. Deze technologie zal onze manier van samenwerken wijzigen, net zoals het internet onze manier van informatie delen heeft gewijzigd.

De blockchain technologie gaat over trust, transparantie en tussenpersonen. Word je business weggevaagd, of blijft hij overeind?

Een blockchain (blokketen) is een soort groot Excel werkblad in de cloud, waar iedereen rijen (info) aan kan toevoegen, maar niemand rijen kan verwijderen. Door slim gebruik te maken van cryptografie en rekenkracht van de blockchain servers is deze gestaag groeiende lijst gehard tegen manipulatie en vervalsing. Zelfs de beheerders van deze servers kunnen deze gegevens niet vervalsen.

Waarom wijzigt het onze manier van samenwerken? Omdat we met de blockchain een andere manier hebben gevonden om elkaar te vertrouwen. Zonder tussenpersoon of onderbuikgevoel, maar door technologie.

Met de blockchain kunnen we op een innovatieve manier met elkaar handelen, afspraken maken en transacties vastleggen. Niet alleen financiële transacties, maar praktisch alles wat waarde heeft.

En net als je auto of het internet is het niet nodig dat je precies weet hoe blockchains werken. In de toekomst zullen we dagelijks gebruikmaken van deze technologie zonder dat we het in de gaten hebben.

Business en de blockchain

Ook voor de overheid, banken en juridische wereld zal de blockchain verregaande gevolgen hebben. Blockchain maakt het mogelijk dat partijen via internet een transactie kunnen doen zonder dat ze elkaar kennen en zonder tussenkomst van derden.

Banken en notarissen kunnen hierdoor in een andere positie komen en een hele andere invulling krijgen. Ook de manier waarop we contracten opstellen zal veranderen. Contracten zullen op een extreem formele manier worden opgesteld (oftewel geprogrammeerd) zodat ze als 'app' op een blockchain kunnen werken. Zonder verdere menselijke handelingen. Lees een simpel blockchain voorbeeld.

Wat kunnen wij voor jou doen?

Meedenken - In hoeverre krijgt jouw organisatie te maken met blockchain? Hoe kan zij profiteren van de voordelen? Beter op tijd beginnen, dan straks de boot missen.

Prototyping - Ontwikkelen van prototypes op basis van Ethereum. Slimme contracten maken. Zodat discussies gevoerd kunnen worden op basis van concrete voorbeelden.

"Every informed person needs to know about Bitcoin because it might be one of the world's most important developments." — Leon Luow, Nobel Peace prize nominee

Begin vandaag nog!